Home

Doprajte Vašej kariére adekvátny rast

Profil

Firma sa zaoberá školiteľskou činnosťou, organizovanie  rekvalifikácií, odborných prednášok a seminárov. Zabezpečovanie vzdelávacích aktivít a preškoľovacích kurzov podľa požiadaviek jednotlivých firiem a organizácií – šité na mieru.

Činnosť

Very-Basic-Checkmark-icon Školiteľská činnosť

Very-Basic-Checkmark-icon Organizovanie odborných a rekvalifikačných kurzov,

Very-Basic-Checkmark-icon Organizovanie odborných prednášok a seminárov,

Very-Basic-Checkmark-icon Organizovanie a zabezpečovanie vzdelávacích aktivít, školení a preškolení.

Kurzy

Cieľ

Cieľom našej firmy je mimoškolské vzdelávanie a rekvalifikácia dospelých, organizovanie a sprostredkovanie výučby. Zabezpečenie priestorov na výučbu a zabezpečenie kvalitnej výučby. Naša agentúra ponúka širokú paletu možností ďalšieho vzdelávania, ktoré zlepšuje postavenie v zamestnaní alebo pri získaní nového pracovného miesta, venovať sa svojím osobným záujmom a veľa iných príležitostí ako využiť voľný čas a zmeniť svoju profesiu.

Rekvalifikačné kurzy

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

INVESTÍCIA DO  VZDELANIA SA VŽDY VRÁTI A PRETO AK STE
STRATILI  PRÁCU, ALEBO CHCETE  ZMENIŤ  SVOJU DOTERAJŠIU PRACOVNÚ ČINNOSŤ A OTVORIŤ  SI ŽIVNOSŤ, PRIHLÁSTE SA NA REKVALIFIKAČNÝ KURZ.
PRE ZÁUJEMCOV, KTORÍ CHCÚ ZÍSKAŤ  ŽIVNOSŤ, ORGANIZUJEME V SPOLUPRÁCI  SO  SLOVENSKOU ŽIVNOSTENSKOU KOMOROU, JEDNODŇOVÚ (ŽIVNOSTENSKÚ) SKÚŠKU NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, NA ZÁKLADE  ZÍSKANÉHO OSVEDČENIA  O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI, MÔŽETE  SI  OTVORIŤ ŽIVNOSŤ BEZ PRAXE, ALEBO GARANTA.
PO ABSOLVOVANÍ REKVALIFIKAČNÉHO KURZU, JE KAŽDÝ NÁŠ ABSOLVENT, PRIPRAVENÝ ÚSPEŠNE ZVLÁDNUŤ SKÚŠKU NA OVERENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI.
NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

———————————————————

EVIDOVANÍ  NA ÚRADE PRÁCE,VYUŽITE BEZPLATNÚ REKVALIFIKÁCIU.

Naďalej aj v roku 2017 pre evidovaných na Úrade práce, umožňujeme poplatok za kurz uhradiť cez Úrady práce – (REPAS).

Účastník kurzu nemusí agentúre uhrádzať žiaden poplatok  vopred, celý poplatok za Vás hradí Váš príslušný Úrad práce, po skončení rekvalifikácie.

Tlačivá k vyplneniu na vami vybranú rekvalifikáciu, získate na vašom príslušnom Úrade práce. Naša agentúra vám vyplní tlačivo „B“ a nastaví termín výučby tak, aby spĺňal 14 dňovú lehotu začiatku výučby od podania vyplnených tlačív na ÚP.


ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH, MATKY NA MD A ZŤP, 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
———————————————————

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY  -10%.

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.
—————————————————–

Ako praktický darček k rôznym príležitostiam pre vašich blízkych vám odporúčame ponuku našich rekvalifikačných aj nadštandardných kurzov.
Vami obdarovaná osoba si môže podľa svojho zváženia vybrať termín, ktorý jej bude najlepšie vyhovovať, prípadne sa môže s nami osobne dohodnúť.
Na základe zakúpeného kurzu, dávame darčekovú – ozdobnú pozvánku.

——————————————————————————

Kaderník/kaderníčka

Farbenie – strihy – melíry – účesy

Počet vyučovacích hodín: 450
Poplatok: 690 €

Najbližšie termíny výučby:

od: 29.05. – 03.08.2017 -v termíne od 3.7-7.7.2017 bude výučba

 od: 07.08. – 12.10.2017                                                 prerušená

od: 16.10. – 21.12.2017

-v dňoch pondelok až štvrtok: 9:00 – cca 14:00 hod.
  alebo, pondelok až streda: 16:00 – cca 20:00 hod.

———————————–

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009).

Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba.

Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú (živnostenskú) skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor,na základe ktorého sa môže  otvoriť  živnosť bez praxe, alebo garanta.

Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €

Najbližšie termíny skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

21.04.2017  -od 09,00 hod.

23.06.2017  -od 09,00 hod.

Ciel’ kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, z hygieny a epidemiológie,dermatológie, o chorobách kože a diagnostike vlasov, o odstraňovaní a usmrcovaní mikroorganizmov v prostredí a na predmetoch, o umývaní, strihaní, farbení,odfarbovaní, preparácii a regenerácii vlasov, o tvorbe účesov,  o kaderníckych pomôckach a funkciách pracovného náradia, o vlastnostiach a používaní chemických-vlasových prípravkov, používaných v kaderníckej profesii.

Z praktickej časti absolvent ovláda odborno-profesionálne zručnosti v oblasti všetkých technik kaderníckych úkonov -dámske,pánske a detské strihy, trvalá, vodová,farbenie a melírovanie vlasov, tvarovanie účesov,umývanie vlasov a masáž pokožky, vodovú onduláciu, strihanie krátkych a dlhých vlasov, farbenie a odfarbovanie vlasov, preparáciu a regeneráciu vlasov, tvorbu účesov z krátkych a dlhých vlasov.

Ovláda správne používať všetky kozmetické – vlasové prípravky, podľa diagnózy vlasov a pokožky klienta.
Vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje vlasy v domácom prostredí.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle našej firmy, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie.

Program výučby prispôsobujeme požiadavkám uchádzačov, cieľ je jeden, zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Nie je podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý sa nastúpi, ale pri nepredvídaných prekážkach, vo výučbe sa môže pokračovať  v ďalšom  termíne, bez navýšenia poplatku.

Možnosť striedania výučby v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.
Výučba prebieha v čase od 09,00 – cca 14,00 hod. v dňoch pondelok až štvrtok, alebo od 16,00 – cca 20,00 hod. v dňoch pondelok až streda

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP, 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
———————————————————

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 690 € -10%,čiže za 620 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.
—————————————————–

Výučbu otvárame aj pri zníženom počte záujemcov, napr. od dvoch osôb.


V cene je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu, a osobné pomôcky pre všetkých účastníkov kurzu, plus do osobného vlastníctva dostáva každý účastník kurzu: nožnice a dva základné hrebene.


V PRÍPADE ZÁUJMU, VYDÁVAME OSVEDČENIE V ANGLICKOM, FRANCÚZSKOM, TALIANSKOM, ŠPANIELSKOM,MAĎARSKOM, RUSKOM ALEBO V NEMECKOM JAZYKU

MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €

_______________________________________________
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0910220325,  0905123858

Kurz Predlžovanie vlasov

V Kurze sa zoznámite s prírodnými vlasmi a porovnaním druhov vlasov – rozvrhnutie vlasových partií pri predĺžovaní a zahusťovaní vlasov, melírovanie – technika predĺžovania metódou Speed Tape  – odpájanie prameňov removerom – príprava prameňov, aplikovanie pásky – starostlivosť o predĺžené vlasy, rady a triky.

Teória o vlasoch, vlasovej pokožke, príčiny vypadávania vlasov, choroby vlasovej pokožky, infekčné ochorenia, odpovede na vaše otázky.

 

Ku každému školeniu predlžovania vláskov, dostanete ZADARMO ŠKOLENIE A CERTIFIKÁT na aplikáciu šperku Swarovski na zuby.

Možnosť výučby

1 dňový kurz na predlžovanie vlasov Speed Tape metódou s materiálom

(od 9.00 do 18:00 s obedňajšou prestávkou)

Cena : 460 Eur
Termín: individuálne dohodou

V cene kurzu zahrnuté:

1. certifikát o absolvovaní kurzu Speed Tape

2. Spotreba materiálu

3. žehlička na priľnutie vlasových spojov  – 1ks

4. 100% prírodné  vlasy o dĺžke 45cm – 20ks (postačí na predlženie a zahustenie vlasov)

5. páska na predlženie vlasov

6. remover

7. kefa na predĺžené vlasy – 1ks


1 dňový kurz na predlžovanie vlasov Speed Tape metódou bez materiálu

(od 9.00 do 18:00 s obedňajšou prestávkou)

Cena : 250 Eur
Termín: individuálne dohodou

V cene kurzu zahrnuté:

1. certifikát o absolvovaní kurzu Speed Tape

2. Spotreba materiálu


2 dňový kurz na predlžovanie vlasov Speed Tape metódou s materiálom + ukážky všetkých najpoužívanejších metód predlžovania vlasov

(od 9.00 do 18:00 s obedňajšou prestávkou)

Cena : 700 Eur
Termín: individuálne dohodou

V cene kurzu zahrnuté:

1. certifikát o absolvovaní kurzu Speed Tape

2. spotreba materiálu Speed Tape + na všetky metódy

3. žehlička na priľnutie vlasových spojov – 1ks

4. 100% prírodné vlasy o dĺžke 45cm – 20ks (postačí na predlženie a zahustenie vlasov)

5. páska na predlženie vlasov

6. remover

7. kefa na predĺžené vlasy – 1ks


2 dňový kurz na predlžovanie vlasov Speed Tape metódou s materiálom + ukážky všetkých najpoužívanejších metód predlžovania vlasov

(od 9.00 do 18:00 s obedňajšou prestávkou)

Cena : 430 Eur
Termín: individuálne dohodou

V cene kurzu zahrnuté:

1. certifikát o absolvovaní kurzu Speed Tape

2. spotreba materiálu Speed Tape + na všetky metódy

3. žehlička na priľnutie vlasových spojov – 1ks

4. 100% prírodné vlasy o dĺžke 45cm – 20ks (postačí na predlženie a zahustenie vlasov)

5. páska na predlženie vlasov

6. remover

7. kefa na predĺžené vlasy – 1ks


Kladiete si otázku čo je to za metódu Speed Tape a prečo by som mala uprednostniť školenie tejto metódy pred ostatnými?

Tento jedinečný spôsob je vhodný práve pre tých, čo si svoje vlasy nechcú zničiť a zakladajú si na zdravých a nepoškodených vlasoch.

Je to v prvom rade metóda, ktorá je nielenže veľmi šetrná pri nadpojeni prírodných vlasových trsov, ale predĺženie a zahustenie vlasov, je možné dosiahnuť už za pár minút. Pri tejto metóde sa aplikujú vlasové trsy v šírke 4cm (3-2-1 cm), ktoré sa špeciálnym lepením prichytia na prírodný vlas oproti sebe. Vytvorí sa spoj, ktorý sa vyznačuje trvácnosťou, kompaktnosťou, ľahkou údržbou a hlavne šetrnosťou k prírodným vlasom.

 

Chcete ďalších pár dôvodov?

 

1 – vlasy sú rovnomerne a kompaktne rozložené na šírku spoja, čím nevzniká dredovanie a motanie  predĺžených vlasov.

2 – spoje sa nedotýkajú pokožky, sú antialergické (niektorý ľudia sú alergický na chemické zloženie spoju z keratínu (je to továrensky farbrikované lepidlo na báze živice), rovnako používanie niektorých liekov môže spôsobiť uvoľňovanie toxínov, ktoré môžu zmäkčiť tieto keratínové spoje)

3 – vlasy nie sú zaťažené váhou nových vlasov, pretože je možné rozložiť nadpojene vlasy po širších prameňoch

4 – odstránenie je jednoduché a rýchle, bez použitia kliešti, drvenia a hlavne ničenia  vlastných vlasov

5 – veľkou výhodou je, že pri tejto metóde neprichádzate o dĺžku prameňa (ako pri tepelnej keratínovej metóde, čo je pre každú z vás určite dôležité)

Prečo niektoré metódy ničia vlasy? dáme Vám pár odpovedí …viac info Vám ponúkneme na školení predĺžovania vlasov 


Je pár metód, ktoré vám  môžu  poškodiť  váš vlas.

A to tak, že ich môžu odseknúť, odtrhnúť, alebo inak narušiť štruktúru, čím vlas oslabia a vlas sa po čase odlomí.

Najškodlivejšia a najmenej šetrnejšia bohužiaľ je metóda Keratín . Keratín použitý na spoje vlasov na predĺženie nemá nič spoločné s tým keratínom čo vyživuje vlasy –  je to továrensky farbrikovane lepidlo na báze živice. Pri aplikácii sa keratín topí na 40°C – 220°C /záleží to od prístroja, ktorý použije kaderník –  ultrasonic alebo tepelné kliešte/ a následných pritlačením alebo zošúlaním sa prilepí do vašich vlasov.

Odstraňovanie keratínových spojov je omnoho drastickejšie – spoje sa odstraňujú násilím /kde dochádza k vytrhnutiu, alebo odlomeniu živých vlasov/ alebo sa drví.

Drvenie spôsobuje štiepenie a odlomenie časti šupín vlasu, vlas ostáva na mieste spoju oslabený a je to len otázka času, kedy sa odlomí.

Pre absolventov našich rekvalifikačných kurzov zľava -10%

Výučbu organizujeme v Bratislave aj v Žiline

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.

Prihláška a bližšie informácie na tel.č.: 0905 133 6000905123858

3D MIHALNICE – nadštandard kozmetických služieb

Termín výučby: Individuálne počas pracovných dní v poobedňajších hodinách – osobnou, alebo telefonickou dohodou

Na jeden termín je maximálny počet osôb: 3

Ponúkame – kvalitné zaškolenie teoreticky aj prakticky, kvalitný materiál.

Poplatok: 140 € (pre účastníčky našich rekvalifikačných kurzov, je zľava -10%) v cene je zahrnutý všetok materiál k výučbe.
Pri absolvovaní nadštandardného kurzu nie je potrebná akreditácia MŠ SR, nakoľko profesia spadá pod rozšírené kozmetické služby akreditovaného RK- KOZMETIKA.
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č. tel:02/44442205, 0905123858, 0910220325
mail.: amosk@amosk.sk

Kurz Lepenie špôn na zarastené nechty

KURZ JE VHODNÝ PRE ABSOLVENTOV ZÁKLADNÉHO PEDIKÉRSKEHO KURZU, JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLÁDAŤ ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE.

Ciel’ kurzu

Nadobudnúť teoretické aj praktické vedomosti ako vyrovnať nechtové platničky na nohách, ktoré sú povrchovo zdeformované alebo inak poškodené.
Teoretická aj praktická výučba prebieha v našom pedikérskom salóne praktickej výučby na zákazníkoch nášho salónu. Výučba prebieha pod vyučovacím dozorom odbornej učiteľky

Najbližšie termíny výučby:
1/ Špony – B/S Classic,  
Termín: podľa dohody
   Cena: 50 €

——————————————————————-

2/ Špony – Quick           
Termín: 29.032017,  o 13,00 hod.
   Cena: 50 €

————————————————————–

3/ Špony – Podofix        
Termín: podľa dohody
   Cena: 50 €

——————————————————————

4/ Špony – Combiped   
Termín: podľa dohody
   Cena: 50 €

—————————————————————————–

5/ Špony – B/S Classic
   Špony – B/S Classic s magnetom
   Špony – B/S Classic +
   Špony – Quick
 Termín: 23.03.2017,  o 13,00 hod.
   Cena: 80 € /4 druhy/
—————————————————————–
6/ Špony – B/S Classic
   Špony – B/S Classic s magnetom
   Špony – B/S Classic +
   Špony – Quick
   Špony – Podofix
   Špony – Combiped
    Termín: 23.03.2017,  o 13,00 hod.
Cena: 160 € /6 druhov /
—————————————————————-
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie o kurzoch na č. tel.: 0908745781, 0905123858

Nadštandardný kurz – Japonské leštnenie nechtov na nohách

KURZ JE VHODNÝ PRE ABSOLVENTOV ZÁKLADNÉHO PEDIKÉRSKEHO KURZU, JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLÁDAŤ ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE.
Japonské leštenie nechtov:  22.03.2017,  o 13,00 hod.
   Cena: 40 €

Ciel’ kurzu

Nadobudnúť teoretické aj praktické vedomosti ako ošetriť štiepajúce a oslabené nechty včelím voskom z Japonska: P-SHINE.
Teoretická aj praktická výučba prebieha v našom pedikérskom salóne praktickej výučby na zákazníkoch nášho salónu. Výučba prebieha pod vyučovacím dozorom odbornej učiteľky.

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905123858, 0910220325

Nadštandardný alebo doškoľovací kurz pre začiatočníkov aj pokročilých.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v našom pedikérskom salóne praktickej výučby na zákazníkoch nášho salónu. Výučba prebieha pod vyučovacím dozorom odbornej učiteľky.

Termíny výučby: dohodou

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 150 €

Ciel’ kurzu:

Kurz je zameraný na ošetrenie a úpravu kože , chodidla a šľapy :
– hyperkeratóza
– mozole, otlaky
– pľuzgiere
– kurie oko
– praskliny
– pri infekčnom ochorení
– pri dedičnom ochorení
– pri mechanickom poškodení
– pri poúrazovom stave

Ošetrenie sa vykonáva rôznymi technikami. Úprava kože sa vykonáva v rámci mokrej teda klasickej pedikúre, suchej teda medicinálnej pedikúre a v kombinovanej pedikúre.

Kurz je zameraný na domáce aj profesionálne ošetrenie chodidiel:
– hydratácia
– piling
– kúpeľ
– cvičenie

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.

Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0905123858,  0910220325

Nadštandardný alebo doškoľovací kurz pre začiatočníkov aj pokročilých.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v našom pedikérskom salóne praktickej výučby na zákazníkoch nášho salónu. Výučba prebieha pod vyučovacím dozorom odbornej učiteľky.

Termíny výučby: podľa dohody

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 150 €


Ciel’ kurzu

Kurz je zameraný na ošetrenie a úpravu nechtových platničiek :
– hrubých
– lámavých a štiepavých
– zarastených
– s infekčným ochorením
– s dedičným ochorením
– s mechanickým poškodením
– s poúrazovým stavom.

Ošetrenie sa vykonáva rôznymi technikami. Úprava nechtov sa vykonáva v rámci mokrej teda klasickej pedikúre, suchej teda medicinálnej pedikúre a v kombinovanej pedikúre.

Kurz je zameraný aj na starostlivosť o povrch prírodných nechtov:
– hydratácia
– leštenie
– lakovanie
– gél, acryl

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.:02/44442205,  0905123858,  0910220325

Kurz Reflexná masáž chodidiel – relaxačná

KURZ JE VHODNÝ PRE ABSOLVENTOV ZÁKLADNÉHO PEDIKÉRSKEHO KURZU, JE POTREBNÉ PRED NÁSTUPOM NA VÝUČBU OVLÁDAŤ ZÁKLADY Z UVEDENEJ PROFESIE.
Najbližší termín výučby: 30.03.2017,  o 13,00 hod.
Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 50 €
Ciel’ kurzu:
Nadobudnúť teoretické aj praktické vedomosti ako pracovať s reflexnými zónami chodidiel. Výučba relaxačno – reflexnej terapie na chodilách ako masáže s príjemným uvoľnením.
Teoretická aj praktická výučba prebieha v našom pedikérskom salóne praktickej výučby na zákazníkoch nášho salónu. Výučba prebieha pod vyučovacím dozorom odbornej učiteľky.

———————————————————————————-

TEJPOVANIE – kineziotaping dolnej končatiny

Táto metóda bola vyvinutá na začiatku 70 rokov v Ázii. Jej zakladateľom bol japonský chiropraktik Kenzo Kase, ktorý ako prvý využíval elastický tejp k ovplyvneniu cirkulačného systému.

Kineziotaping alebo aj tejpovanie je metóda, kedy za pomocou špeciálnych lepiacich pások nalepených na koži v problémovej oblasti dochádza k pasívnej podpore svalov, kĺbov a väzov. Tejpy sa často aplikujú  preventívne, lebo chránia pred presilením šliach a väzov, a majú predchádzať zraneniam. Pri svaloch a kĺboch, ktoré sú už poranené, podporujú uzdravenie a opätovnú záťaž.

Cena 80 €

termín: 31.03.2017, o 09,00 hod.

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel: 02/44442205,  0905123858,  0910220325

ONE STROKE

 Termíny výučby: dohodou

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 50 €


Ciel’ kurzu

Zdobenie nechtov akrylovými farbami. Ide o ploché maľovanie vhodné na nechty prírodné, modelované akrylovým i gélovým systémom.

Akcia:

Pri absolvovaní nasledovných kurzov spolu je poplatok:

ONE STROKE + NAIL ART = 80 €


ONE STROKE + EDGE, STILLETE, PIPE = 100 €


ONE STROKE + NAIL ART + EDGE, STILLETE, PIPE = 140 €

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
 
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905123858,  0910220325

NAIL ART

Termíny výučby: dohodou

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 50 €


Ciel’ kurzu

Zdobenie nechtov trblietkami, sušenými kvetmi, vodolepkami, samolepkami, kamienkami, perličkami…

Akcia:

Pri absolvovaní nasledovných kurzov spolu je poplatok:

ONE STROKE + NAIL ART = 80 €


ONE STROKE + EDGE, STILLETE, PIPE = 100 €


ONE STROKE + NAIL ART + EDGE, STILLETE, PIPE = 140 €

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0905123858,  0910220325

EDGE, STILLETE, PIPE

Termíny výučby: dohodou

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 70 €


Ciel’ kurzu

Modelovanie extrémnych tvarov na šablóny gélovou a akrylovou technikou

Akcia:

Pri absolvovaní nasledovných kurzov spolu je poplatok:

ONE STROKE + NAIL ART = 80 €


ONE STROKE + EDGE, STILLETE, PIPE = 100 €


ONE STROKE + NAIL ART + EDGE, STILLETE, PIPE = 140 €

Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0905123858,  0910220325
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
 

Pedikérka/pedikér

Suchá – prístrojová – mediciálna a mokrá

Počet vyučovacích hodín: 284
Poplatok: 490 €

Najbližšie termíny výučby:

            od: 24.04. – 08.06.2017

od: 26.06. – 10.08.2017

od: 14.08. – 28.09.2017

od: 02.10. – 16.11.2017

-v dňoch pondelok až štvrtok: 9:00 – cca 14:00 hod.
  alebo pondelok až streda: 16:00 – cca 20:00 hod.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009).

Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba.

Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú  skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor,na základe ktorého sa môže  otvoriť  živnosť bez praxe, alebo garanta.

Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €
Najbližšie termíny skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

11.05.2017   o 13,00 hod.

08.06.2018  o 13,00 hod.

Ciel’ kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z oblasti bezpečnosti pri práci, o chorobách dolných končatín, pozná pracovné postupy pri mokrej a suchej pedikúre, ovláda odlišnosti pokožky tváre od pokožky na nohách,anatómiu nechtu a jeho skladbu, pozná ošetrujúce kozmetické prípravky na poškodené a prirodzené nechty, ich zloženie a dokáže ich aplikovať na základe analýzy nechtov, vie charakterizovať pracovné nástroje a ich použitie v pedikérskej praxi, pozná zariadeniach pedikérskych salónov (nábytok) a pomôcky, používané v pedikérskej praxi.

Z praktickej časti absolvent ovláda: diagnostiku aktuálneho stavu chodidla, pokožky a nechtov na nohách, stanovenie pracovného postupu pri ošetrení daného chodidla,ošetrenie zhrubnutej a popraskanej pokožky na chodidle, ošetrenie diabetickej nohy,zarastených nechtov, kurieho oka, pľuzgierov na nohe,  správne aplikuje kozmetické – pedikérske prípravky na ošetrenie normálnej, suchej a potivej pokožky nôh, ovláda odlakovanie, lakovanie a technické postupy pedikúry pri ošetrovaní dolných končatín mokrou a suchou-prístrojovou pedikúrou.

Vie si zariadiť salón s pedikérskym nábytkom a pedikérskymi pomôckami.
Absolvent vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje nohy v domácom prostredí.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v našom pedikérskom salóne praktickej výučby. Výučba prebieha pod každodenným vyučovacím dozorom odbornej učiteľky.

Kurz otvárame priebežne počas celého roka v dopoludňajších aj poobedňajších hodinách.

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie.

Program výučby prispôsobujeme požiadavkám uchádzačov, cieľ je jeden a to zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Nie je podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý sa nastúpi, ale pri nepredvídaných prekážkach, vo výučbe sa môže pokračovať v ďalšom termíne, bez navýšenia poplatku. Možnosť striedania výučby v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:
-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP, 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
———————————————————

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 490 € -10%,čiže za 440 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.


Výučbu otvárame aj pri zníženom počte záujemcov, napr. od dvoch osôb.

Je možná individuálna výučba, mimo skupinovej výučby, počas pracovných dní, kde uchádzač po dohode s nami, si určuje kedy môže výučbu absolvovať, cieľ je jeden, zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Poplatok za individuálnu výučbu je 550 € (nevzťahuje sa zľava)


V cene je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu.


V PRÍPADE ZÁUJMU, VYDÁVAME OSVEDČENIE V ANGLICKOM, FRANCÚZSKOM, TALIANSKOM, ŠPANIELSKOM,MAĎARSKOM, RUSKOM ALEBO V NEMECKOM JAZYKU
MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE(len pre ženy), KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
_____________________________________________
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.

Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0910220325,  0910220325

Kurz Samolíčenie

Kurz je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť líčiť pod dozorom odborníka

Termíny výučby: dohodou

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 150 €


Ciel’ kurzu

V kurze sa vyučujú všetky druhy líčenia, najmä samolíčenie a každodenný make – up. Naučíme Vás aké farby a odtiene použiť k oblečeniu.
Vhodné pre dámy, ktoré by chceli ovládať všetky triky profesionálneho líčenia.

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905123858,  0910220325

Kurz Denné a Večerné líčenie

Kurz líčenia na deň a na večer.

Termíny výučby: podľa dohody

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 100 €


Ciel’ kurzu:

Naučíme Vás od základov teoreticky aj prakticky  denné a večerné líčenie a ako použiť farby.

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905123858,  0910220325

Kurz Svadobné líčenie

Kurz líčenia na svadobnú príležitosť.

Termíny výučby: podľa osobnej dohody

Kurz trvá 1 deň
Poplatok: 100 €

Ciel’ kurzu

Naučíme Vás ako líčiť nevestu a samozrejme aj svadobných hostí.

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0905123858,  0910220325

KURZ PERMANENTNÝ MAKE UP – strojovou technikou

– nadštandard kozmetických služieb

Kurzy sú vhodné pre začiatočníkov aj pre pokročilých.

Po úspešnom absolvovaní kurzu, každý účastník získa osvedčenie o absolvovaní daného odboru, na základe ktorého sa môže rozšíriť živnosť, v rámci kozmetických služieb.

Termíny výučby: dohodou

JEDNODŇOVÝ KURZ od 9:00 – do cca 19:00 na jeden tetovací úkon:

PMU obočie – plnofarebné : 250 €

PMU obočie – čiarkované strojovo : 250 €

PMU pery – kontúra : 250 €

PMU pery – tieňovanie polovičné : 250 €

PMU pery – tieňovanie celé : 250 €

PMU linky očné – vrchné : 250 €

PMU linky očné – spodné : 250 €

Korekcie po zle vykonanom PMU : 250 €

DVOJDŇOVÝ KURZ od 9:00 – do cca 19:00:

-na dva tetovacie úkony, vami zvolených tetovacích úkonov permanentného make-upu,

Cena za dve metódy 400 €

viac informácii s lektorkou na č. tel.: 0905 133 600

TROJDŇOVÝ KURZ od 9:00 – do cca 19:00:
-na tri tetovacie úkony vami zvolených tetovacích úkonov permanentného make-upu,
Cena za tri metódy 600 €
viac informácii s lektorkou na č. tel.: 0905 133 600
MIESTO KONANIA KURZOV:
BRATISLAVA – Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., Budyšínska 20, Bratislava
ŽILINA – Permanent Make up ACADEMY, Štúrova 14, Žilina
možnosť docestovať do Vašich priestorov (príplatok – podľa dohody)
TERMÍNY KURZOV: dohodou
-bližšie informácie s. p. Margarétou VANKOVOU,tel.: 0905133600

—————————————–

Pri výbere dvoch až troch úkonov permanentného make-upu, výučba prebieha podľa potreby, v dňoch piatok až nedeľa
Po prihlásení sa na výučbu, posielame oficiálnu pozvánku.
Kurzy sú vždy s malým počtom účastníkov, aby sa každému absolventovi dalo venovať individuálnym prístupom. Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu, plne vybavené školiace priestory. Po absolvovaní kurzu permanentného make-upu je možné ihneď si zakúpiť ten najkvalitnejší materiál – stroje, pigmenty na PMU, ihly, špičky a podobne.

Ciel’ kurzu

Získate informácie o stavbe a fyziológií kože z hľadiska permanentného make-upu, bezpečnostné a hygienické zásady pri aplikácii permanentného make-upu, technologické postupy a techniky vpravovania mikropigmentov do pokožky, spoznanie tetovacích pigmentov, tvárová a farebná typológia, indikácie a kontraindikácie pri permanentnom make-upe, hygiena pracoviska, osobná hygiena a mnoho ďalších.
Účastníci kurzu najprv trénujú na umelých figurínach a následne na vlastných modeloch.

V cene je zahrnutý všetok materiál na teoretickú aj praktickú výučbu. Nie je nutné si nosiť svoj prístroj na výučbu permanentného make-upu.
Profesionálne prístroje si budete môcť u nás zakúpiť www.permanentmakeup.sk , ako sa aj s nimi dôkladne zaškoliť.


V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 8 €
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905123858,  0910220325

Manikúra a nechtový dizajn

Gelové a akrylové nechty – zdobenie nechtov…

Počet vyučovacích hodín: 284
Poplatok: 490 €

Najbližšie termíny výučby:

od: 24.04. – 08.06.2017

od: 12.06. – 27.07.2017

od: 31.07. – 14.09.2017

od: 18.09. – 02.11.2017

od: 06.11. – 21.12.2017

– v dňoch pondelok až štvrtok: 9:00 – cca 14:00 hod.
   alebo pondelok až streda: 16:00 – cca 20:00 hod.


Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa nového zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009).
Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba.
Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú (živnostenskú) skúšku na overenie odbornej spôsobilosti. 

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor,na základe ktorého sa môže  otvoriť  živnosť bez praxe, alebo garanta.

Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €
Najbližšie termíny skúšky na overenie odbornej spôsobilosti :

11.05.2017   o 13,00 hod.

08.06.2018  o 13,00 hod.

Ciel’ kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci a hygieny, o kožných chorobách a chorobách nechtov, o zariadení manikérskych miestnosti (nábytok), o manikérskych nástrojoch a ich použití, vie určiť povolené a nepovolené manikérke služby, ovláda pracovné postupy pri manikúre, modelovaní a lakovaní nechtov, pozná kozmetické prípravky na prírodzené nechty na modelovanie a lakovanie nechtov, vie ich aplikovať.

V praktickej časti absolvent ovláda diagnostiku kože na ruke a choroby nechtov, má zručnosti v ošetrovaní
zdravých a chorých rúk a nechtov, ovláda techniku klasickej, francúzskej a japonskej manikúry, správne
aplikuje kozmetické prípravky, má zručnosť pri modelovaní nechtov na rukách gélovou a akrylovou technikou, ovláda zdobenie, lakovanie, leštenie, predlžovanie a spevňovanie nechtov na rukách.
Vie si zariadiť vlastný manikérsky salón nábytkom a potrebnými manikérskymi pomôckami
Absolvent vie poradiť zákazníkom, ako sa majú starať o svoje ruky v domácom prostredí.

Pri výučbe uprednostňujeme individuálny spôsob výučby.
Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie.

Program výučby prispôsobujeme požiadavkám uchádzačov, cieľ je jeden a to zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Nie je podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý sa nastúpi, ale pri nepredvídaných prekážkach, vo výučbe sa môže pokračovať v ďalšom termíne, bez navýšenia poplatku. Možnosť striedania výučby v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.
NA  KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP, 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
———————————————————

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET PRED OTVORENÍM KURZU, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 490 € -10%,čiže za 440 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

Výučbu otvárame aj pri zníženom počte záujemcov, napr. od dvoch osôb.

Je možná individuálna výučba, mimo skupinovej výučby, počas pracovných dní, kde uchádzač po dohode s nami, si určuje kedy môže výučbu absolvovať, cieľ je jeden, zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Poplatok za individuálnu výučbu je 550 € (nevzťahuje sa zľava)


V cene je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu,bez obmedzenia.


V PRÍPADE ZÁUJMU, VYDÁVAME OSVEDČENIE V ANGLICKOM, FRANCÚZSKOM, TALIANSKOM, ŠPANIELSKOM,MAĎARSKOM, RUSKOM ALEBO V NEMECKOM JAZYKU
MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
_______________________________________________
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.

Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0910220325,  0910220325

KURZ PERMANENTNÝ MAKE UP – manuálnou technikou

Okrem kurzov permanentného make up-u strojovou technikou, Vám ponúkame najmodernejšiu metódu permanentného make up-u využívajúcu špeciálnu patentovanú manuálnu čepieľkovú metódu ,ktorú môžu používať len preškolení permanentní štylisti.

Touto metódou je možné mikropigmentovať:

-chýbajúce 3D obočie čiarkovanou technikou + kompletne vymodelovať celé obočie

-zvýrazniť oči hornou a dolnou linkou

-zlepšiť tvar pier, potlačiť ich asymetriu a opticky ich zväčšiť

-mikropigmentovať prsné dvorce

-chýbajúce vlasy

-korekcie

Termíny výučby: na základe dohody na č. TEL.: 0905133600

JEDNODŇOVÉ KURZY :
permanentný make up obočie /čepieľkami/ – 3D čiarkované : 250
permanentný make up obočie /čepieľkami/ – plnofarebné : 250 € permanentný make up obočie /čepieľkami/ – čiarkované strojovo : 250 €
permanentný make up pery /čepieľkami/ – kontúra : 250 €
permanentný make up pery /čepieľkami/- tieňovanie polovičné : 250 €
permanentný make up pery /čepieľkami/ – tieňovanie celé : 250 €
permanentný make up očné linky /čepieľkami/ – vrchné : 250 €
permanentný make up očné linky /čepieľkami/ – spodné : 250 €
permanentný make up vlasov /čepieľkami/ – mikropigmentácia (imitácia vlasov) Hair Tattoo : 250 €
korekcie a kamufláže po zle vykonanom permanentnom make upe /čepieľkami/ : 250 €
DVOJDŇOVÝ KURZ od 9:00 – do cca 19:00:
-na dva tetovacie úkony, vami zvolených tetovacích úkonov permanentného make-upu,
Cena za dve metódy 400 €
viac informácii s lektorkou na č. tel.: 0905 133 600
TROJDŇOVÝ KURZ od 9:00 – do cca 19:00:
-na tri tetovacie úkony vami zvolených tetovacích úkonov permanentného make-upu,
Cena za tri metódy 600 €
viac informácii s lektorkou na č. tel.: 0905 133 600
MIESTO KONANIA KURZOV:
BRATISLAVA – Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., Budyšínska 20, Bratislava
ŽILINA – Permanent Make up ACADEMY, Štúrova 14, Žilina
možnosť docestovať do Vašich priestorov (príplatok – podľa dohody)
TERMÍNY KURZOV: dohodou

 

-bližšie informácie s. p. Margarétou VANKOVOU,tel.: 0905133600

————————————

Pri výbere dvoch až troch úkonov permanentného make-upu, výučba prebieha podľa potreby, v dňoch piatok až nedeľa
Po prihlásení sa na výučbu, posielame oficiálnu pozvánku.
Kurzy sú vždy s malým počtom účastníkov, aby sa každému absolventovi dalo venovať individuálnym prístupom. Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu, plne vybavené školiace priestory. Po absolvovaní kurzu permanentného make-upu je možné ihneď si zakúpiť ten najkvalitnejší materiál – stroje, pigmenty na PMU, ihly, špičky a podobne.

Ciel’ kurzu

Získate informácie o stavbe a fyziológií kože z hľadiska permanentného make-upu, bezpečnostné a hygienické zásady pri aplikácii permanentného make-upu, technologické postupy a techniky vpravovania mikropigmentov do pokožky, spoznanie tetovacích pigmentov, tvárová a farebná typológia, indikácie a kontraindikácie pri permanentnom make-upe, hygiena pracoviska, osobná hygiena a mnoho ďalších.
Účastníci kurzu najprv trénujú na umelých figurínach a následne na vlastných modeloch.

Kurz je ukončený záverečným testom, ústnou skúškou a odovzdaním Osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu permanentného make upu, plne vybavené školiace priestory.


Našim absolventkám ponúkame možnosť kedykoľvek využívať bezplatnú telefonickú poradňu našej lektorky
na tel.: 0905133600


V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE, KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905123858,  0910220325

KURZ PERMANENTNÉ TETOVANIE VLASOV – HAIR TATTOO

Ponúkame Vám najmodernejšiu metódu súčasnosti – imitácia vlasových folikul alebo „tetovanie hlavy“, ktorú môžu vykonávať len preškolení permanentní štylisti.
Kurz tetovanie vlasov je vhodný pre kozmetičky, ktoré chcú rozšíriť svoju ponuku služieb. Je to prevratná novinka pre ženy aj mužov.
Obsah kurzu:
-čo je hair tattoo – permanentné tetovanie vlasov
-oboznámenie sa s dĺžkami tetovaných vlasov
-ako má správne vykresliť tetované miesto na hlave
-dodržanie hygienických zásad
-kedy by sa neodporúča vykonávať tetovanie vlasov
-príprava pokožky hlavy pred úkonom
-oboznámenia sa s prístrojom určeným na tetovanie vlasov
-postup tetovania vlasov
Termíny výučby: na základe dohody na č. TEL.: 0905133600
JEDNODŇOVÝ KURZ :250 €
MIESTO KONANIA KURZOV:
BRATISLAVA – Vzdelávacia agentúra AMOS-K, spol. s r.o., Budyšínska 20, Bratislava
ŽILINA – Permanent Make up ACADEMY, Štúrova 14, Žilina
možnosť docestovať do Vašich priestorov (príplatok – podľa dohody)
-v Žiline, alebo v Bratislave: na základe dohody s. p. Margarétou ŠTENGLOVOU,tel.: 0905133600
Po prihlásení sa na výučbu, posielame oficiálnu pozvánku.
Kurzy sú vždy s malým počtom účastníkov, aby sa každému absolventovi dalo venovať individuálnym prístupom. Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu, plne vybavené školiace priestory. Po absolvovaní kurzu permanentného make-upu je možné ihneď si zakúpiť ten najkvalitnejší materiál – stroje, pigmenty na PMU, ihly, špičky a podobne.

Ciel’ kurzu

V jednodňovom kurze tetovania vlasov, nadobudnete základné odborné, teoretické vedomosti a zručnosti, osvojíte si správne postupy pri mikropigmentácií – tetovanie vlasov. Získate informácie o stavbe a fyziológií kože z hľadiska permanentného tetovania vlasov, nebezpečie porušenia celistvosti kože, bezpečnostné a hygienické zásady pri aplikácii permanentného tetovania vlasov, technologické postupy a techniky vpravovania mikropigmentov do pokožky, spoznanie špeciálnych tetovacích pigmentov, hlavová a farebná typológia, indikácie a kontraindikácie pri permanentnom tetovaní vlasov, hygiena pracoviska, osobná hygiena a mnoho ďalších.
Účastníci kurzu najprv trénujú na umelých figurínach a následne na vlastných modeloch.

Našim cieľom je predviesť a súčasne naučiť všetku potrebnú techniku permanentného tetovania vlasov, čím umožníme absolventom zvládnuť ju natoľko, aby ju mohli samostatne rozvíjať a dosiahnuť tých najvyšších profesionálnych výsledkov.

Kurz je ukončený záverečným testom, ústnou skúškou a odovzdaním Osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


Ponúkame dôkladne vypracovanú metodiku kurzu permanentného make upu, plne vybavené školiace priestory.


Našim absolventkám ponúkame možnosť kedykoľvek využívať bezplatnú telefonickú poradňu našej lektorky
na tel.: 0905133600


V PRÍPADE ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE, KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 8 €
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.
Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205, 0905133600  0905123858,  0910220325

Vizážista/vizážistka

Líčenie denné – večerné – svadobné – spoločenské

-od základov po profesionálne líčenie

Počet vyučovacích hodín: 160
Poplatok: 300 €

Najbližšie termíny výučby:

od: 24.04. – 18.05.2017

od: 29.05. – 22.06.2017

od: 10.07. – 03.08.2017

od: 14.08. – 07.09.2017

od: 18.09. – 12.10.2017

od: 23.10. – 16.11.2017

od: 20.11. – 14.12.2017

-v dňoch pondelok až štvrtok: 14:00 – cca 19:00 hod.

————————————————–

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa nového zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009).

Získane osvedčenie, spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako úplne kvalifikovaná osoba, alebo si otvoriť živnosť.

 Ciel’ kurzu:

Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci a hygieny, o kožných chorobách a chorobách tváre, ovláda pracovné postupy pri všetkých vizážistických úkonoch líčenia.

V praktickej časti absolvent ovláda diagnostiku kože, správne
aplikuje kozmetické prípravky, má zručnosť pri nanášaní vizážistickej kozmetiky na tvár, ovláda všetky druhy líčenia od základov po profesionálne líčenie -denné, večerné svadobné, spoločenské…
Vie si zariadiť vlastný vizážistický salón nábytkom a potrebnými vizážistickými pomôckami.

Pri výučbe uprednostňujeme individuálny spôsob výučby.

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie.

Program výučby prispôsobujeme požiadavkám uchádzačov, cieľ je jeden a to zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Nie je podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý sa nastúpi, ale pri nepredvídaných prekážkach, vo výučbe sa môže pokračovať v ďalšom termíne, bez navýšenia poplatku.
NA  KURZ JE MOŽNÉ NASTÚPIŤ AJ DO UŽ ROZBEHNUTEJ VÝUČBY A ZAMEŠKANÉ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCOM TERMÍNE, BEZ NAVÝŠENIA POPLATKU.

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

-pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP, UVEDENÉ ZĽAVY PLATIA UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
———————————————————

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET PRED OTVORENÍM KURZU, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 300 € -10%,čiže za 270 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.

Výučbu otvárame aj pri zníženom počte záujemcov, napr. od dvoch osôb.


V cene je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu.


V PRÍPADE ZÁUJMU, VYDÁVAME OSVEDČENIE V ANGLICKOM, FRANCÚZSKOM, TALIANSKOM, ŠPANIELSKOM,MAĎARSKOM, RUSKOM ALEBO V NEMECKOM JAZYKU
MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €
_______________________________________________
V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.

Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0910220325,  0910220325

 

Kozmetička/Kozmetik

Staroslivosť o pleť – masáž – depilácia…

Počet vyučovacích hodín: 450
Poplatok: 690 €

Najbližšie termíny výučby:

od: 29.05. – 03.08.2017 -v termíne od 3.7-7.7.2017 bude výučba

 od: 07.08. – 12.10.2017                                              prerušená

od: 16.10. – 21.12.2017

-v dňoch pondelok až štvrtok: 9:00 – cca 14:00 hod.
  alebo pondelok až streda: 16:00 – cca 20:00 hod.

—————————————————–

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, podľa najnovšieho zákona o celoživotnom vzdelávaní (568/2009).

Získane osvedčenie spĺňa normy EÚ, taktiež Vás oprávňuje v danom odbore pracovať ako  kvalifikovaná osoba.

Pre našich absolventov RK, v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou organizujeme jednodňovú skúšku na overenie odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešného absolvovania skúšky o odbornej spôsobilosti sa získa OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii v danom odbor,na základe ktorého sa môže  otvoriť  živnosť bez praxe, alebo garanta

Poplatok za uvedenú skúšku (pre Slovenskú živnostenskú komoru) je 240 €.

Najbližšie termíny skúšky na overenie odbornej spôsobilosti

16.06.2017 -od 9,00 hod.

Ciel’ kurzu:
Absolvent vzdelávacieho programu v teoretickej oblasti má poznatky z bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, z práva, hygieny a epidemiológie, dermatológie, o kozmetických chybách a chorobách kože, vie posúdiť aktuálny stav a kvalitu pokožky, ovláda príčiny, prejavy a možné povolené kozmetické úkony pri kožných zmenách, vyvolaných kožnými chorobami.

Pozná biochemické procesy v jednotlivých vrstvách pokožky a ich vplyv na farbu pokožky, vlasov a nechtov. Pozná zariadenia kozmetických salónov (nábytok), kozmetické pomôcky a chemické prípravky – ich skladbu a aplikáciu. Pozná využívanie modernej techniky v kozmetike a informácie o nových trendoch v oblasti vývoja kozmetiky.

Z praktickej časti má absolvent vzdelávacieho programu zručnosti v oblasti techniky kozmetických úkonov: masáži a ošetrení tváre, dekoltu a rúk,v technologickom postupe pri farbení rias a obočia, v úprave a formovaní obočia, naparovaní tváre, v povrchovom a hĺbkovom čistení pleti, depilácii so studeným a teplým voskom.
Má zručnosť pri nanášaní masky na tvár.
Vie poradiť zákazníkom v oblasti ošetrovania, predaja a používania kozmetických prípravkov.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v našich vlastných priestoroch, v kozmetickom salóne praktickej výučby. Prax prebieha priamo na zákazníkoch nášho kozmetického salónu.

Pri výučbe uprednostňujeme individuálny spôsob výučby.

Teoretická aj praktická výučba prebieha v sídle našej firmy, vo vlastnom salóne praktickej výučby, pod každodenným dozorom skúsenej odbornej učiteľky. Uprednostňujeme individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu samostatne.

Kurz je vhodný aj pre úplných začiatočníkov, nie je potrebné pred nástupom na výučbu ovládať žiadne základy z uvedenej profesie.

Program výučby prispôsobujeme požiadavkám uchádzačov, cieľ je jeden a to zvládnuť všetko, čo je pre daný odbor potrebné.

Umožňujeme pohyblivú formu štúdia. Nie je podmienkou kurz ukončiť v termíne, na ktorý sa nastúpi, ale pri nepredvídaných prekážkach, vo výučbe sa môže pokračovať  v ďalšom  termíne, bez navýšenia poplatku.


Možnosť striedania výučby v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách.
Výučba prebieha v čase od 09,00 – cca 14,00 hod. v dňoch pondelok až štvrtok, alebo od 16,00 – cca 20,00 hod. v dňoch pondelok až streda

ZĽAVY NAŠEJ AGENTÚRY:

pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu z našej ponuky
je zľava 10%
-pri absolvovaní tretieho a ďalších kurzov z našej ponuky je
zľava 15%

-PRE NEZAMESTNANÝCH,MATKY NA MD A ZŤP, 10%-tná ZĽAVA PLATÍ UŽ OD PRVÉHO ABSOLVOVANÉHO KURZU.
———————————————————

PRI ZAPLATENÍ CELEJ SUMY NARAZ, NIE NA SPLÁTKY, NA ÚČET, ALEBO NAJNESKÔR V DEŇ NÁSTUPU NA VÝUČBU DO POKLADNE, JE ZĽAVA Z PÔVODNEJ SUMY 690 € -10%,čiže za 620 €)

NAŠIM ABSOLVENTOM AJ PO SKONČENÍ REKVALIFIKÁCIE A PRI PREVÁDZKOVANÍ VLASTNEJ PRAXE, POSKYTUJEME BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE KEDYKOĽVEK NA POŽIADANIE A BEZ ČASOVÉHO OBMEDZENIA.
—————————————————–

Výučbu otvárame aj pri zníženom počte záujemcov, napr. od dvoch osôb.

V cene je zahrnutý všetok materiál pre teoretickú aj praktickú výučbu.


V PRÍPADE ZÁUJMU, VYDÁVAME OSVEDČENIE V ANGLICKOM, FRANCÚZSKOM, TALIANSKOM, ŠPANIELSKOM,MAĎARSKOM, RUSKOM ALEBO V NEMECKOM JAZYKU

V PRÍPADE  ZÁUJMU, MIMOBRATISLAVSKÝM UCHÁDZAČOM POMÁHAME ZABEZPEČIŤ UBYTOVANIE (len pre ženy), KTORÉ JE V BLÍZKOSTI NAŠEJ AGENTÚRY, POPLATOK ZA NOC JE 7 €.

________________________________________________

V prípade záujmu o kurz, prihláste sa ONLINE prihláškou, alebo telefonicky na doleuvedené čísla.

Bližšie informácie na č.tel.: 02/44442205,  0905123858,  0910220325


Online Prihláška

Akcia

Pri absolvovaní viacerých rekvalifikačných kurzov v našej agentúre poskytujeme nasledovné zľavy

pri absolvovaní  jedného kurzu,  je zľava -10% len keď sa uhradí celá platba naraz, nie na splátky

pri absolvovaní druhého rekvalifikačného kurzu je zľava pri obidvoch kurzoch -10% a môže sa splácať

pri absolvovaní tretieho a ďalších rekvalifikačných kurzov je od tretieho kurzu zľava -15% a môže sa splácať

pre nezamestnaných, študentov, matky na MD a ZŤP je zľava 10% aj pri splácaní poplatku už od prvého kurzu

  Zručnosti

  Lorem ipsum dolor sit  accumsan maximus mauris et vulputate. Phasellus sit amet dui ultricies, imperdiet dui ac, iaculis orci. Curabitur at gravida sem, quis vestibulum sapien. In finibus velit congue neque .

  Css0%

  JAVA0%

  PHP0%

  HTML0%

  CMS0%

  Portfolio

  Lorem ipsum dolor sit  accumsan maximus mauris et vulputate. Phasellus sit amet dui ultricies, imperdiet dui ac, iaculis orci. Curabitur at gravida sem, quis vestibulum sapien. In finibus velit congue neque .

  Čo o nás hovoria zákazníci

  Team

  Lorem ipsum dolor sit  accumsan maximus mauris et vulputate. Phasellus sit amet dui ultricies, imperdiet dui ac, iaculis orci. Curabitur at gravida sem, quis vestibulum sapien. In finibus velit congue neque .

  ROBERT JOHANSON.

  Director

  RICK DECKARD.

  Manager